Als scheiden onvermijdelijk blijkt

Contact

Als scheiden onvermijdelijk blijkt

Contact

Verbintenissenrecht

Heeft u geschillen met een andere partij of particulier? Zo komt de andere partij zijn overeenkomsten bijvoorbeeld niet na. Op dat moment heeft u te maken met het verbintenissenrecht. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.  Bij een verbintenis is het belangrijk dat deze wordt nagekomen.


Bij Kappelhof Advocaten in Delfzijl zijn wij gespecialiseerd in verbintenissenrecht. Als een afspraak niet is nagekomen, is het prettig om advies en hulp te krijgen van een advocaat. Wij informeren u over de rechten en plichten die gelden met betrekking tot uw verbintenis. Dit doen wij op een betrokken, doelgerichte en professionele manier. 

Neem vrijblijvend contact op

Wat is verbintenissenrecht?

Het rechtsgebied verbintenissenrecht regelt verbintenissen. Deze verbintenissen worden afgelegd tussen burgers, maar ook tussen bedrijven. Er wordt een overeenkomst aangegaan tussen twee partijen, waarbij de ene partij is verplicht tot een prestatie waar de andere partij recht op heeft. Onder het verbintenissenrecht vallen drie vormen.

 

Verbintenis uit de wet

Bij een verbintenis uit de wet is er vooraf niet iets afgesproken door de twee partijen, maar staat deze verbintenis wel in de wet vastgelegd. Dit is terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Hierbij kunt u denken aan schade bij een ongeluk. In zo’n geval verplicht de wet u om de schade, die de andere partij door u heeft opgelopen, te vergoeden. 


Bij een verbintenis uit de wet gaat het in de meeste gevallen om een onrechtmatige daad. Daarnaast vallen onverschuldigde betaling, zaakwaarneming en ongerechtvaardigde verrijking ook onder verbintenissen uit de wet.

 

Verbintenis uit overeenkomst

Een verbintenis uit overeenkomst is een contractuele verbintenis. Beide partijen hebben een contract getekend en daarbij beloofd de afspraken na te komen. Wanneer een partij zijn afspraken niet nakomt, kan een verbintenissenrecht advocaat bepalen of dit wel of niet volgens de regels is. 


Wanneer duidelijk is of de regels volgens het contract zijn nageleefd, worden juridische stappen ondernomen. Zo kan de overeenkomst beëindigd worden door het contract schriftelijk te ontbinden, maar ook kan de partij gedwongen worden tot het betalen van een schadevergoeding. 

 

Natuurlijke verbintenis

Een minder bekende verbintenis, is de natuurlijke verbintenis. De rechter kan deze verbintenis niet afdwingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een weddenschap. 

 

 

Verbintenissenrecht advocaat

Bij een verbintenis is het soms lastig om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Vooral als allebei de partijen iets anders onder de verbintenis verstaan en ervan overtuigd zijn dat zij in hun recht staan. Daarom kan het in uw voordeel werken als u een verbintenissenrecht advocaat inschakelt. Deze zoekt nauwkeurig uit wat de rechten en plichten zijn van beide betrokkenen. 


Bij Kappelhof Advocaten hebben wij kennis van alles omtrent het verbintenissenrecht. We kijken naar de verbintenis, de omstandigheden en de rechtsgrond. Op basis daarvan bepalen we wie op de correcte manier heeft gehandeld en wie de consequenties moet afhandelen.

Onze diensten binnen verbintenissenrecht

Wij bieden diverse diensten aan. Deze lichten wij hieronder kort toe. Wilt u ergens anders een verbintenissenrecht advocaat voor inschakelen? Neem dan gerust contact met ons op voor alle mogelijkheden.

 

 

Overeenkomst/contract opstellen

Bij het verbintenissenrecht gaat het vaak om een overeenkomst. Wilt u een overeenkomst opstellen, maar weet u niet hoe u dit het beste kunt aanpakken? Dan helpen we u daar bij Kappelhof Advocaten graag bij. Wij zijn op de hoogte van al uw rechten en plichten en stellen de overeenkomst op basis daarvan samen met u op. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van en adviseren over deze overeenkomsten en contracten.

 

Overeenkomst/contract opstellen

Bij het verbintenissenrecht gaat het vaak om een overeenkomst. Wilt u een overeenkomst opstellen, maar weet u niet hoe u dit het beste kunt aanpakken? Dan helpen we u daar bij Kappelhof Advocaten graag bij. Wij zijn op de hoogte van al uw rechten en plichten en stellen de overeenkomst op basis daarvan samen met u op. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van en adviseren over deze overeenkomsten en contracten.

 

Onrechtmatige daad

Bij schade door een onrechtmatige daad, is de partij die de daad heeft gepleegd verplicht om de schade te vergoeden die deze heeft veroorzaakt bij de andere partij. Voordat deze schade vergoed moet worden, wordt er gekeken naar vijf eisen:

  • Relativiteit

  • Schade

  • Toerekenbaarheid

  • Causaliteit

  • Onrechtmatigheid

Zo zal er gekeken worden naar de schade, maar ook naar of deze toegerekend kan worden aan de dader. Bij Kappelhof Advocaten zijn we gespecialiseerd in schadevergoeding en onrechtmatige daad. We gaan doelgericht te werk en voelen ons betrokken bij uw zaak.

 

Contact met verbintenissenrecht advocaat

Valt uw zaak onder het rechtsgebied verbintenissenrecht en heeft u advies of hulp nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in strafrecht, familierecht, arbeidsrecht en overige rechtsgebieden. U kunt ons telefonisch bereiken op 0596 - 61 99 89, maar ook is het mogelijk om ons contactformulier op de website in te vullen of een mail te sturen naar info@kappelhofadvocaten.nl


Wilt u liever een van onze advocaten in het echt spreken? De deur van ons kantoor staat altijd open. Loop gerust bij ons binnen voor een vrijblijvend gesprek.

Icoon telefoon

Schakel de echtscheidingsadvocaat of mediator van Kappelhof Advocaten in Delfzijl in. Bel voor meer informatie: 0596 - 61 99 89.

Contact